Rivning av fd spolhallar/rivning av fd oljetank, Malmö