Rivning av 3 500 lägenheter, Malmö/Lund/Helsingborg